There is no translation available.

Bociek nr 125 (1/2016) - plik PDF

Bociek nr 125 (1/2016)

W numerze m. in.:

Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w roku 2015 - str. 1-10
XXXIV Zjazd Klubu Przyrodników - str. 11-12
Orle Pióro 2015 - str. 13-14
Najstarsze drzewo w kraju - str. 15-17
Inwentaryzacja pomników przyrody w województwie zachodniopomorskim - str. 18-22
Sprawozdanie z XXXIV Lubuskiego Konkursu Przyrodniczego - etap wojewódzki - str. 23-25
Certyfikat Blisko Natury dla Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach - str. 26-27
MiniFundusz. Czynna ochrona wybranych kolonii rozrodczych podkowców małych oraz nocka dużego w województwie śląskim - str. 28-29
PRZYRODA NA SZALI - str. 30-32

Wcześniejsze numery do pobrania w dziale Bociek OnLine