There is no translation available.

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot opublikowała poradnik ocen oddziaływania ośrodków narciarskich na środowisko. 240-stronicowa publikacja, której autorami są: Krzysztof Okrasiński, Romuald Mikusek, Paweł Żyła, Rafał Kokoszka, Krzysztof Badora i Krzysztof Parzóch, udostępniona jest jako plik pdf w prowadzonym przez Pracownię serwisie poświęconym ochronie gór:
gory.pracownia.org.pl
gory.pracownia.org.pl/upload/filemanager/gory.pracownia.org.pl/Publikacje/Poradnik-ochrony-ekosystemow-gorskich-2016.pdf

Poradnik przedstawia krytyczne punkty procedur ooś ośrodków narciarskich (wraz z kluczowymi tezami z orzecznictwa sądów administracyjnych), a następnie – w kolejnych rozdziałach – informacje na temat typowych oddziaływań ośrodków narciarskich na poszczególne elementy przyrody i środowiska, od ptaków po wody i rzeźbę terenu, zalecenia dotyczące metody rozpoznawania tych oddziaływań do celów sporządzenia wiarygodnej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu oddziaływania na środowisko, możliwe metody minimalizacji oddziaływań. Dodatkowo zebrano informację o wpływie zmian klimatycznych na sens budowy ośrodków narciarskich w Polsce, ujęcia usług ekosystemowych w procedurze OOŚ, a także na temat zarządzania ochroną środowiska w funkcjonujących ośrodkach narciarskich.