There is no translation available.

W serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska znalazł się projekt „komunikatu w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody”, jeszcze bez daty i podpisu ministra:
dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/595/kOMUNIKAT%20PROP-6.pdf

Z projektu komunikatu wynika, że zamiarem J. Szyszko jest skorzystanie z dokonanych niedawno zmian w ustawie o ochronie przyrody i zmienienie składu PROP na podany poniżej. Ponad połowę składu nowej, 29-osobowej PROP mają stanowić leśnicy i przedstawiciele uczelni i innych instytucji leśnych (w tym 8 osób to pracownicy SGGW).

Planowany nowy skład PROP:
1) mgr inż. Beata Bezubik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
2) mgr Ryszard Topola - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
3) mgr inż. Stefan Traczyk - Nadleśnictwo Jabłonna;
4) prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa;
5) prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
6) prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz - Państwowa Akademia Nauk;
7) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;
8) prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Polska Akademia Nauk;
9) prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
10) prof. dr hab. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa;
11) dr inż. Izabela Dymitryszyn - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
12) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
13) mgr inż. Dariusz Anderwald - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie;
14) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
15) prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski - Politechnika Krakowska;
16) dr Hanna Werblan-Jakubiec - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;
17) dr hab. Justyna Wiland-Szymańska - Ogród Botaniczny w Poznaniu;
18) dr inż. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody;
19) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
20) mgr Adam Hryniewicz - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
21) dr Agnieszka Czujkowska - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
22) mgr Leszek Antkowiak - Ogród Zoologiczny w Poznaniu;
23) prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
24) dr hab. inż. Roman Wójcik - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
25) prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;
26) dr hab. Axel Schwerk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
27) mgr inż. Bartłomiej Popczyk - Polski Związek Łowiecki;
28) prof. dr hab. Zygmunt Jasiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
29) dr Janusz Hejduk - Uniwersytet Łódzki.

Jak poinformowała obecna Państwowa Rada Ochrony Przyrody (powołana w 2014 r. na kadencję 2014-2019) na swojej stronie internetowej prop.info.pl:
w dniu 10 maja 2016 r. 32 spośród 39 dotychczasowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody otrzymało drogą e-mailową list Ministra Środowiska z informacją o odwołaniu ze składu PROP. Odwołania otrzymali m.in. dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący 7 spośród 8 komisji tematycznych. Siedmiu dotychczasowych członków oraz 22 nowe osoby otrzymały tego samego dnia zaproszenie na posiedzenie Rady, zwołane przez Głównego Konserwatora Przyrody (z naruszeniem § 3 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu PROP) na dzień 16 maja 2016 r. Zaproszenie nie zawiera informacji o celu czy planie spotkania, jednak można się domyślić, że nowi członkowie otrzymają wówczas powołania oraz zostaną poproszeni o wybór przewodniczącego i pozostałych członków nowego Prezydium. Ostateczny skład Rady nie jest jeszcze pewny i może ulec drobnym zmianom, gdyż część osób zaproszonych do nowego składu nie podjęła jeszcze decyzji, czy przyjmie to zaproszenie. Odwołani członkowie PROP życzą koleżankom i kolegom, którzy wejdą do nowego składu Rady, efektywnej, przynoszącej satysfakcję pracy na rzecz ochrony przyrody.