There is no translation available.

Bociek nr 130 (2/2017) - plik PDF

Bociek nr 130 (2/2017)

W numerze m. in.:

Rzeki tętniące życiem – str. 1-8
Lex Szyszko w praktyce – str. 9-13
Elektropołowy na poznańskiej Cytadeli, czyli czynna ochrona płazów „na szybko” – str. 14-17
Młodzi detektywi na tropie wiosny w Uniemyślu – str. 18-19
Etap ponadwojewódzki Konkursu Przyrodniczego "Ptaki Polski" rozstrzygnięty!!! – str. 20-21
Płazy w Zagórzu Śląskim uratowane! – str. 22-24
PRZYRODA NA SZALI – str. 25-29
Stacja Klubu Przyrodników w Owczarach zaprasza – 30-31
Minikonkurs na mikroprojekty – str. 32

Wcześniejsze numery do pobrania w dziale Bociek OnLine