There is no translation available.

W związku z projektem "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", jaki chcą realizować Lasy Państwowe, Lasy udostępniły na stronie internetowej:
http://www.lp.gov.pl/
obiekty małej retencji zlokalizowane na obszarach Natura 2000, z prośbą o konsultacje społeczne (ew. uwagi, jeżeli obiekty mogłyby niekorzystnie oddziaływać na przyrodę).

Warto się zapoznać!