There is no translation available.

Bociek nr 134 (2/2018) - plik PDF

Bociek nr 134 (2/2018)

W numerze m. in.:

Koniec projektu LIFE „Ochrona torfowisk alkalicznych w północnej Polsce” – podjęte działania, uzyskane efekty i wypływające z nich wnioski – str. 1-10
Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski – krótkie podsumowanie (nie)kończącego się projektu Life+ – str. 11-16
Wiosenne Przebudzenie Nietoperza – str. 17-19
Nasze owce na Górze św. Anny – str. 20-22
Konkursy przyrodnicze – str. 23-24
Z BOĆKIEM W PLECAKU. Bornholm – wakacje nad Bałtykiem inaczej – str. 25-28
PRZYRODA NA SZALI – str. 29-32

Wcześniejsze numery do pobrania w dziale Bociek OnLine