There is no translation available.

7 marca 2019 r. Komisja Europejska skierowała do Polski tzw. Uzasadnioną Opinię, zarzucającą naruszenie przepisów UE dyrektywy EIA. Jak wynika z komunikatu prasowego, przedmiotem zarzutu są przepisy tzw. specustaw, nie zapewniające możliwości wstrzymania realizacji spornych przedsięwzięć do czasu prawomocnego sądowego rozstrzygnięcia o możliwości ich realizacji.

Komunikat prasowy w tej sprawie:
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_pl.htm