There is no translation available.

Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach oferuje, także w sprzedaży wysyłkowej sadzonki starych odmian drzew owocowych szczepione na podkładkach wysokopiennych, między innymi Renet, Grafsztynków, Cesarza Wilhelma, Grochówki oraz odmian nieoznaczonych, ze zrazów zebranych w starych sadach Ziemi Lubuskiej. Cena – 10 zł/szt., przy wysyłce do ceny zależy doliczyć koszty zaliczenia. Pocztą wysyłamy drzewka niewielkie, do 70 cm wysokości. Zamówienia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach, tel./fax 095 7591220, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..