There is no translation available.

27 czerwca b.r. Rada d/s Środowiska (czyli konferencja Ministrów Środowiska krajów UE) zaakceptowała ostatni brakujący element Rozporządzenia w sprawie instrumentu finansowego LIFE+, czyli budżet LIFE+
 

Niestety, budżet LIFE+ wyniesie zaledwie 2,1 mld Euro. Na "przyrodę i bioróżnorodność" musi być przeznaczone conajmniej 40% środków. Jednak, w przeciwieństwie do dotychczasowego LIFE-Nature, LIFE+ ma być wdrażany przez krajowe agencje, które będą wybierać i finansować dzialania. Każde państwo musi w tym celu sporządzić "roczny program roboczy", zgodny z wieloletnim programem przyjętym przez Komisję Europejską.
 
Ponieważ algorytm podziału środków między państwa oparty jest m. in na wkładzie poszczególnych państw w budowę ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000, Polska (która wyznaczyła do sieci najmniejszy w Europie % swojego terytorium) znacznie na nim traci. Przyjęty budżet oznacza, że do Polski w ramach instryumentu LIFE+ trafi około 13 mln Euro rocznie, w tym około 5 mln Euro będzie musiało być przeznaczone na ochronę przyrody.
 
LIFE+ jest z założenia przeznaczony do fiannsowania "projektów innowacyjnych" i "modelowego wdrażania dobrych praktyk", a nie do finansowania codziennego zarządzania obszarami chronionymi i wykonywania ochrony przyrody.

{moscomment}