There is no translation available.

Warto zapoznać się z zamieszczonym na stronach Sejmu projektem Ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku (wraz z projektami rozporządzen wykonawczych - sa tylko w wersji pdf).

Materiał jest umieszczony na
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/1307

Ustawa, transponująca do prawa polskiego tzw. Dyrektywę Odpowiedzialnościową, dotyczy wprawdzie głównie "fizycznych i chemicznych" zanieczyszczeń środowiska, ale jest w niej miejsce także na szkody w gatunkach i siedliskach chronionych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że te pojęcia "gatunków i siedlisk chronionych" są w ustawie dość szeroko zdefiniowane! Warto zajrzeć!

Generalnie ustawa stanowi, że szkody w środowisku (w tym w gatunkach i siediskach chronionych) mają byc obowiązkowo naprawiane, z reguły przez tego, kto je spowodował. Ustawa nie dotyczy "szkód zalegalizowanych" decycją o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tprzedsięwzięcia, ale tylko gdy zostały one "uprzednio przewidziane". W pliku pdf można znaleźć także interesującą propozycję rozporządzenia Ministra Środowiska, określającego "kryteria wystąpienia szkody" w gatunkach i siedliskach chronionych.

Ustawa, która powinna wejść w zycie do 30 kwietnia 2007 r. (termin transpozycji Dyrektywy) może mieć w przyszłości duże znaczenie dla ochrony przyrody! Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska ma zajmować się pierwszym czytaniem
ustawy na posiedzeniu 25 stycznia.

{moscomment}