There is no translation available.

12 stycznia 2007 Sejm uchwalił (prawie jednogłośnie) i skierował do Senatu ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, czyli "ustawę ramową" do wdrażania PROW 2007-2013.

Uchwalony przez Sejm tekst ustawy znajduje się na
http://orka.sejm.gov.pl/opinie5.nsf/nazwa/1227_u/$file/1227_u.pdf

{moscomment}