There is no translation available.

Wbrew składanym przez przedstawicieli rządu "przedokrągłostołowym"
deklaracjom, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbuje wciąż
walczyć w sądzie o odblokowanie budowy drogi przez torfowiska w dolinie
Rospudy. GDDKiA złożyła skargę kasacyjną na wyrok WSA, uchylający decycję
środowiskową w sprawie budowy tej drogi.