There is no translation available.

W związku z zainteresowaniem poradnikiem „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich” informujemy, że książka ta niestety nie będzie do nabycia w Klubie. Zainteresowani tą pozycją proszeni są o kontakt z zarządem RZGW w Krakowie, który przekazuje publikację zainteresowanym osobom i instytucjom. Adres mail’owy do korespondencji z RZGW znajdą Państwo na stronie: www.krakow.rzgw.gov.pl
Za wprowadzenie w błąd serdecznie przepraszamy.