There is no translation available.

Jak donosi Rezczpospolita, "Minister budownictwa chce, by Sejm w trybie pilnym uchwalił ustawę ułatwiającą budowę nowych domów. Jednym z pomysłów, który znalazł się w projekcie, jest odrolnienie wszystkich terenów w miastach, a także gruntów klasy 4, 5 i 6 na wsi (...) Nie ma już szans na to, aby Sejm zajął się przygotowanymi wcześniej w resorcie projektami
ułatwiającymi inwestycje budowlane. Może zatem zechce w trybie pilnym przegłosować te usprawnienia, które dla rynku są bardzo ważne, a nie budzą zadnych kontrowersji - powiedział "Rz" wysoki urzędnik w resorcie (...) W tak ważnych sprawach zwłoka w uchwaleniu nowych przepisów to duża strata dla gospodarki. Zrobimy wszystko, aby przed samorozwiązaniem parlamentu najważniejsze ustawy przegłosować - zapewnił dziennik poseł PiS Tadeusz Cymański (...)  "Moim zdaniem projekt zyska naszą akceptację" - wyjaśnił Rajmund Moric z Samoobrony (...) "Idea jest słuszna, dlatego nie widzę powodów, aby jej nie przyklasnąć" ...

Więcej np.. na http://biznes.onet.pl/0,1593888,wiadomosci.html

Nie trzeba komentować, jakie negatywne skutki dlaprzyrody i krajobrazu mogłoby w terrenach niezurbanizowanych wywołać takie prawo, zwłaszcza chwalone pospiesznie i niechlujnie ...

Klub Przyrodników w trybie pilnym prześle Ministrowi oraz organom Sejmu woje stanowisko - podkreslając że taki projekt JEST WYSOCE KONTROWERSYJNY i powinien być dokladnie przeanalizowany (załącznik).Alpelujemy do innych oganizacji, żeby też to zrobiły.