There is no translation available.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości poinformował, że otrzymał od Rządu RP zapewnienie, że ten nie rozpocznie robót na naturowym odcinku obwodnicy Augustowa do czasu rozstrzygniecia pozwu Komisji Europejskiej przez Trybunał. W konsekwencji takiego zapewnienia ETS oddalil prośbę KE o wydanie w trybie dorażnym nakazu natychmiastowego wstrzymania takich robót przez Polskę.

{moscomment}