There is no translation available.

Świebodzin, 22 października 2007

W dniach 16 - 17 listopada (piątek – sobota) w Ośrodku Hotelowym przy IBL „Leśna Polana” w Sękocinie pod Warszawą (Sękocin Las) organizujemy konferencję pt.

Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych
– teoria i praktyka, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Zalesianie terenów porolnych staje się obecnie jednym z najistotniejszych przekształceń form użytkowania gruntów w Polsce. W najbliższych dziesięcioleciach dotyczyć może nawet kilkunastu procent użytków rolnych, w tym wielu gruntów przyrodniczo cennych. Dlatego niezwykle ważne wydaje się spojrzenie na ten proces z perspektywy ochrony przyrody.
Celem organizowanego przez nas spotkania jest prezentacja i przedyskutowanie głównych problemów pojawiających się na styku kształtowania ekosystemów leśnych na gruntach porolnych i ochrony przyrody, a także wypracowanie zarysu planu działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków zalesień dla przyrody, a jednocześnie jak najlepszego wykorzystania procesu dla poprawy stanu populacji wybranych gatunków, ekosystemów i krajobrazu.
Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez nas projektu: „Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych z uwzględnieniem zmian klimatycznych” wspieranego przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska. Program spotkania przedstawia się następująco:

Czwartek, 15 listopada

Od. godz. 18.00 Przyjmowanie uczestników
Godz. 19.00  Kolacja

Piątek, 16 listopada

Od godz. 8.00  Przyjmowanie uczestników
Godz. 8.30  Śniadanie
Godz. 10.00  Rozpoczęcie sesji
Godz. 10.15  • Andrzej Jermaczek – Zalesiać czy nie zalesiać? A może poczekać aż samo wyrośnie? – wprowadzenie do tematyki spotkania
• Marek Maciantowicz - „Problem zalesień w kontekście globalnych zmian klimatycznych”
• Joanna Mieszkowicz, Łukasz Kołbut – Projekt „Czas na las” – sposób na łagodzenie zmian klimatycznych
Godz. 12.15  Przerwa
Godz. 12.30  • Andrzej Węgiel, Grzegorz Rączka, Andrzej Jagodziński, Paweł Strzeliński - Symulacja tempa akumulacji węgla na gruntach przeznaczonych do zalesienia w powiatowym programie zwiększania lesistości Miasta Wrocławia
• Michał Rewucki – Zalesienia finansowane ze środków Unii Europejskiej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
• Marta Brzozowska  - "Zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2004-2006 a ochrona gatunków terenów otwartych, przede wszystkim bociana białego, na obszarach NATURA 2000"
Godz. 14.00  Obiad
Godz. 15.00 • Wojciech Puchalski - Optymalizacja zadrzewień terenów porolnych dla wspomagania ochrony jakości wód i ekosystemów wodnych.
• Marek Sławski – Spontaniczne odtwarzanie lasu na porzuconych gruntach rolniczych na tle zmian wybranych właściwości gleby
• Danuta Jermaczek, Ryszard Orzechowski, Marta Jermaczek - Naturalna sukcesja lasu na gruntach porolnych w okolicach Łagowa. Znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.
Godz. 16.30 Przerwa
Godz. 16.45 • Michał Argasiński, Przemysław Szczawiński – Zagospodarowanie terenów popoligonowych na przykładzie Nadleśnictwa Okonek
• Anna Matysik, Adam Olszewski – Ekosystemy leśne na gruntach porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego – wybrane zagadnienia
• Miłosz Owieśny, Andrzej Grzywacz – Wybrane grupy owadów zadrzewień porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego
Godz. 17.30 SESJA POSTEROWA:
• Małgorzata Rudy - Występowanie zimowitu jesiennego Colchicum autumnale w runie lasu łęgowego w Górach Wałbrzyskich (Dolny Śląsk)
• Paweł Góras, Anna Orczewska - Zróżnicowanie runa w 40-letnich lasach sosnowych posadzonych na gruntach porolnych i w starych lasach sosnowych na siedlisku boru mieszanego świeżego.
• Katarzyna Barańska, Michał Żmihorski - Czy zalesianie zwiększa bogactwo gatunkowe na murawach kserotermicznych?
• Piotr Wasiak – Porównanie wpływu naturalnej sukcesji i sztucznych nasadzeń na wartości przyrodnicze łąk w Górach Kamiennych

Zachęcamy uczestników do przywiezienia i prezentacji własnych posterów związanych z tematyką spotkania.

Godz. 18.30  Kolacja, spotkanie towarzyskie

Sobota, 17 listopada

Godz. 8.00  Śniadanie
Godz. 8.30 • Praca w grupach tematycznych - identyfikacja głównych zagrożeń oraz szans dla przyrody związanych z zalesianiem gruntów porolnych, sformułowanie zasadniczych celów oraz zadań koniecznych do realizacji w najbliższych latach.
Godz. 10.30  Przerwa
Godz. 10.45 • Podsumowanie pracy w grupach, dyskusja generalna.
Godz. 11.30 • Wyjazd na wycieczkę do Kampinoskiego Parku Narodowego (zalesienia porolne i efekty naturalnej sukcesji w różnych stadiach rozwoju).
Godz. 16.00  • Powrót z wycieczki, obiad.

Koszty udziału w sesji dla prelegentów (w tym autorów posterów przedstawionych w programie) wynoszą 50 zł, dla pozostałych osób - 150 zł, niezależnie od tego czy będziecie Państwo nocować i korzystać z posiłków czy nie. Dla członków Klubu 50% zniżki. Zniżka wpisowego dotyczy tylko osób zapisanych do Klubu do połowy października 2007, z opłaconą składką. W ramach wpisowego gwarantujemy nocleg, wyżywienie, kawę, udział w wycieczce oraz materiały konferencyjne. Kwotę wpisowego należy wpłacić na podane poniżej konto Klubu po otrzymaniu pocztą elektroniczną lub faxem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Istnieje możliwość prezentacji nie zgłoszonych wcześniej posterów, jednak prosimy o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie.
Udział w sesji gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2007 dokonają rezerwacji przesyłając poniższą kartę zgłoszenia pocztą, faxem lub e-mailem na adres Klubu. W przypadku rezerwacji posiłków wegeteriańskich prosimy o informację w rubryce „uwagi”. W związku z ograniczoną liczbą miejsc zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia wszystkich zgłoszeń. W przypadku rezerwacji noclegu z czwartku na piątek prosimy o zaznaczenie tego na karcie zgłoszenia. Będziemy także wdzięczni za zaznaczenie czy zamierzacie Państwo uczestniczyć w wycieczce.
Dojazd do Sękocina we własnym zakresie, ośrodek leży bezpośrednio przy trasie Warszawa - Kraków, autobusy PKS w Warszawie odjeżdżają z Dworca Zachodniego.
Osoba odpowiedzialna za organizację sesji – Andrzej Jermaczek (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 683828236 lub 504328717)

Karta uczestnictwa w sesji

Program w formie pliku Word