There is no translation available.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w poniedziałek decycję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
zezwalającą na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. W sensie
prawnym oznacza to, że pozwolenia na budowę tej drogi nie można będzie
wykonywać, ponieważ przestało istnieć zwolnienie z zakazu art. 33 ustawy o
ochronie przyrody.