There is no translation available.

Głównym Konserwatorem Przyrody i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska został Maciej Trzeciak, dotychczasowy Wojewódzki Konserwator Przyrody ze Szczecina.