There is no translation available.

Za nami już trzecie posiedzenie Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Augustowa. Przypomnijmy, iż pierwsze spotkanie miało miejsce 9 stycznia, następne 19 stycznia br. Rezultatem pierwszego posiedzenie Okrągłego Stołu był wybór trzech wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa do dalszych, bardziej szczegółowych analiz. Na drugim spotkaniu uzyskano porozumienie dotyczące kryteriów ekonomicznych, komunikacyjnych i transportowych oraz społecznych wybranych trzech wariantów.

Tematem przewodnim dyskusji z dnia 4-go lutego było najbardziej kontrowersyjne - kryterium przyrodnicze. Zgodnie ustalono, iż najważniejszą rzeczą jest przeprowadzenie rzetelnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, tak by była niepodważalna. Decyzja odnoście wyboru inwestorskiego wariantu jeszcze nie zapadła. Minister Środowiska wspólnie z Ministrem Infrastruktury zdecydują, dla którego wariantu ocena środowiskowa będzie przeprowadzona. Przypomnijmy, iż są brane pod uwagę trzy warianty: pierwszy proponowany przez GDDKiA miałby przebiegać przez Dolinę Rospudy, drugi przez miejscowość Raczki, trzeci - przez miejscowość Chodorki. Jednakże jak podkreśla minister Maciej Nowacki pod uwagę musi być wzięty również wariant omijający obszary Natura 2000, czyli równolegle analizie będą poddane także pozostałe dwa warianty przebiegu obwodnicy. Orzeczenie rozstrzygające o wyborze wariantu inwestorskiego ma zapaść niepóźnej niż za 3 miesiące. Już wkrótce zostanie wybrana firma, której zostanie zlecone wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.

Chcemy również poinformować, iż Klub Przyrodników we współpracy z Cmokiem oraz ItFryske Gea przygotował film pod tytułem: Wśród bagien i lasów Rospudy. Film jest przeznaczony do bezpłatnego przekazania osobom zainteresowanym. Kopię filmu na CD można otrzymać w siedzibie Klubu Przyrodników w Świebodzinie bądź pobrać z portalu www.bagna.pl (data listopadowa), do odwiedzenia którego zapraszamy bardzo serdecznie.