There is no translation available.

W kwietniu 2008 r. Klub Przyrodników i PTOP "Salamandra" opracowały kolejne uaktualnienie Shadow List obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce. Szczegółowe informacje i materiały na ten temat odnaleźć można w nowej zakładce działu Natura 2000 - Shadow List 2008