There is no translation available.

Na stronie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie [http://www.agro.ar.szczecin.pl/] znajdują się informacje o Letnim Kursie rozpoznawania siedlisk i gatunków Natura 2000, organizowanym we współpracy z Klubem Przyrodników.

Szczegółowe informacje:
[http://www.agro.ar.szczecin.pl/plany/Kurs_siedliska_info.pdf]

Karta zgłoszeniowa: [http://www.agro.ar.szczecin.pl/plany/Kurs_siedliska_zgloszenie.doc]