There is no translation available.

W Ministerstwie Infrastruktury powstał projekt istotnej nowelizacji prawa
budowlanego i ustawy o zagospodarwoaniu przestrzennym

Projekt na:
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty...