There is no translation available.

W dniu 16.09.08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną GDDKiA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2007. Oznacza to, iż GDDKiA musi od nowa starać się o pozwolenie na budowę, wiąże się z tym konieczność wykonania nowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Prace nad alternatywnymi wariatami obwodnicy Augustowa są już prowadzone. Ostateczny wariat przebiegu trasy ma być ustalony do końca tego roku.