There is no translation available.

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000. W Polsce będzie 141 obszarów ptasich Natura 2000, zajmujących łącznie 15,6% terytorium kraju. Nowe rozporządzenie wycofuje też kilka zmian w granicach OOS jakie wprowadził rok temu minister Szyszko, łamiąc prawo europejskie

Rozporządzenie można znaleźć pod adresem:
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d08c26.pdf
(rozporządzenie wymienia raz jeszcze wszystkie obszary, nie tylko te nowe).

W stosunku do wersji konsultowanych w lipcu, Minister nic nie wyciął z obszarów ptasich. Zaskakująco, do Ostoi Drawskiej zostały dołączone dwie izolowane, odległe enklawy w okolicy Grzmiącej i Białego Boru (30 km od głównego kompleksu ostoi !), o których wartościach ornitologicznych nikt wcześniej nie wiedział.

Nowe rozporządzenie oznacza, że sieć OSO stała się zgodna z „katalogiem IBA 2004’ czyli z ksiązką OTOP „Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce”. Polska tym samym w całości  usunęła uchybienia, które były podstawą wniesienia w grudniu 2007 r. skargi Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie niewystarczającego wyznaczenia OSO.

OTOP do końca listopada zbiera jeszcze informacje o dodatkowych obszarach spełniających kryteria ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas) - które spełniają kryteria, a nie zostały jeszcze oficjalnie zgłoszone jako ostoje ptaków. Tereny te maja szanse w przyszłości wejść jeszcze w skład ptasiej części sieci Natura 2000. Szczegóły i kryteria na: http://www.ostojeptakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=73