There is no translation available.

TP Bocian uzyskało z Ministerstwa Środowiska interpretację w sprawie siedlisk jerzyka na budynkach mieszkalnych, często niszczonych podczas prac termonodernizacyjnych.

"Zakaz niszczenia siedlisk dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, wynikający z przepisu art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy [o ochronie przyrody], dotyczy również jerzyka (Apus apus) gnieżdżącego się (..) przede wszystkim w stropodachach budynków mieszkalnych". "Osoby prowadzące działania remontowe i termomodernizacyjne w budynkach zasiedlonych przez jerzyki są zobligowane do przestrzegania obowiązującego prawa, bowiem za ich naruszenie podlegają karze aresztu lub grzywny".

Oznacza to, że naruszeniem prawa jest nie tylko zamykanie otworów z jerzykami w środku 9i tym samym zabijanie zwierząt), ale również termomodernizacje w wyniku których niszczy się jerzykom możliwość gniazdowania (nawet, gdy prace przeprowadza się w okresie pozalęgowym).

Więcej na stronach Bociana:
http://www.bocian.org.pl/aktualnosci-2008/16120