There is no translation available.

Właśnie ukazał się spóźniony XVIII tom Przeglądu Przyrodniczego! A w nim m.in. najnowsze doniesienia o stanowiskach chronionych gatunków grzybów z całej Polski oraz artykuły o rzadkich przedstawicielach malakofauny i innych bezkręgowców na murawach kserotermicznych Pomorza.
Już niedługo ukażą się dwa kolejne tomy XIX i XX. Pierwszy z nich zawiera artykuły z kwietniowej konferencji Klubu Przyrodników „Europejskie gatunki i siedliska w Polsce – interpretacja, zasoby, ochrona”.
Z momentem wydania tomu XIX będzie dostępna strona internetowa Przeglądu Przyrodniczego, na której znajdziecie Państwo m.in. spisy treści poprzednich zeszytów, PDFy artykułów ukazujących się obecnie, wskazówki dla autorów oraz aktualności dotyczące czasopisma.

Przegląd Przyrodniczy jest naukowym czasopismem ogólno-przyrodniczym publikującym artykuły naukowe, notatki, recenzje i  sprawozdania. Od 1990 roku wydawany jest jako kwartalnik przez Klub Przyrodników. Początkowo powstał w celu publikowania gromadzących się danych zebranych głównie przez członków i pracowników Klubu Przyrodników, obecnie skierowany jest do szerokiego grona autorów: młodych naukowców zaczynających swoją karierę naukową i tych już bardziej doświadczonych, przyrodników, amatorów oraz wszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoimi odkryciami, badaniami, uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi świata nauki i przyrody.
Raz w roku wydawany jest zeszyt sesyjny, zawierający artykuły z referatów wygłoszonych na konferencjach zorganizowanych przez Klub Przyrodników.
W ostatnich latach Przegląd wychodził nieregularnie. W zeszłym roku odświeżyliśmy jednak zasady funkcjonowania czasopisma, które mamy nadzieję usprawnią Państwu nadsyłanie artykułów a nam ich publikowanie. Między innymi zmieniliśmy formę przekazywania prac: od roku 2008 przyjmujemy jedynie cyfrowe wersje na adres Przeglądu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Również recenzje przyjmujemy już tylko w formie elektronicznej. Papierowe nadbitki zamieniamy na PDF, a już niedługo ukaże się strona czasopisma.
Każda praca ukazująca się w Przeglądzie jest recenzowana dwukrotnie – więcej informacji co do zasad publikowania prac w tym czasopiśmie zawierają aktualne wskazówki dla autorów umieszczone w zakładce Przegląd Przyrodniczy.

Gorąco zachęcamy do publikowania w naszym czasopiśmie! Jeżeli Twoja magisterka nie ujrzała jeszcze światła dziennego, znalazłeś nowe stanowisko rzadkiego gatunku albo w szufladzie piętrzą się materiały na temat flory Twojego regionu, chcesz się podzielić swoimi dokonaniami na polu ochrony przyrody, albo po prostu przekazać swoje przemyślenia na temat wydarzeń w polskiej nauce – pisz koniecznie do Przeglądu Przyrodniczego!