There is no translation available.

Jak co roku uchwałą Zarządu Klubu Przyrodników przyznano wyróżnienia za zaangażowanie i zasługi dla ochrony przyrody – ORLE PIÓRA. W tym roku otrzymali je LEŚNICY NADLEŚNICTW PŁYTNICA I JASTROWIE.

ORLE PIÓRA są wyróżnieniami honorowymi, nadawanymi corocznie i wręczanymi na dorocznych Zjazdach. Laureatami poprzednich edycji byli między innymi Przemysław Czajkowski, Adam Wajrak, Ludwik Tomiałojć i Maciej Trzeciak.
Powodem wyróżnienia Leśników z Jastrowia i Płytnicy było wieloletnie, konsekwentne i zakończone sukcesem dążenie do kompleksowej ochrony prawnej przyrody doliny rzeki Rurzycy. Kompleks utworzonych tam czterech rezerwatów chroni ponad 1500 ha unikalnych w skali kraju siedlisk przyrodniczych – torfowisk, jezior, źródlisk i łęgów, związanych z doliną rzeki i jej obrzeżami.

Wręczenia wyróżnień dokonano podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, które odbyło się w Łagowie Lubuskim, w sobotę 21 lutego.