There is no translation available.

Na stronie internetowej:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php?aktualn_id=22

umieszczono do konsultacji społecznych projekty nowych obszarów
siedliskowych Natura 2000 oraz powiększeń obszarów istniejących.
Lista liczy 568 pozycji, w tym ok. 70 powiększeń obszarów istniejących i ok.
495 propozycji nowych obszarów, wypracowanych w 2008 r. przez Wojewódzkie
Zespoły Specjalistyczne. WZSy zweryfikowały i dopracowały obszary z "Shadow
List" - część propozycji odrzuciły, ale dodały także wiele nowych. 

Obecnie konsultowana lista bazuje na sumie propozycji WZS i zawiera prawie
90% zaproponowanych przez Zespoły obszarów. Natomiast ok. 50 propozycji WZS
(patrz niżej] zostało negatywnie ocenionych przez zespół ekspercki Instytutu
Ochrony Przyrody i nie znalazło się na tej liście.

Ministerstwo sugeruje gminom zgłaszanie uwag dotyczących "przebiegu granic
obszarów, szczególnie w przypadkach, gdy zgodnie z posiadanymi przez Państwa
danymi przyrodniczymi granica obejmuje tereny nie stanowiące siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków fauny i flory z załącznika I i II
dyrektywy siedliskowej".

My sugerujemy zgłaszanie uwag dotyczących "przebiegu granic obszarów,
szczególnie w przypadkach, gdy zgodnie z posiadanymi przez Państwa danymi
przyrodniczymi granice nie obejmują czegoś, co powinny obejmować.

Termin uwag do 5 czerwca.

Ministerstwo deklaruje, że na życzenie, pisząc pod
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
można otrzymać wektorową wersję granic.


Lista pozytywnie zweryfikowanych propozycji WZS to lista obszarów
poddawanych konsultacjom, dostępna na podanej wyżej stronie internetowej.
Lista negatywnie zweryfikowanych propozycji WZS jest następująca:
1. Bory Noteckie
2. Chodyłówka
3. Cisowa - Zagórska Struga
4. Czechówka
5. Dolina rzeki Banówki [brak oceny z powodu braku SDF na czas]
6. Dolina Środkowego Nurca
7. Dolina Środkowej Łyny - Smolajny
8. Dolina Wschodniej
9. Dolna Ina
10. Dzierążnia
11. Górna Skawa
12. Górna Soła z Koszarawą
13. Grzmiąca
14. Jeziora Luboskie
15. Jezioro Płotycze Urszulińskie [brak propozycji granic]
16. Klify Orłowsko-Kolibkowskie
17. Kłodzka Człuchowskie
18. Kościół w Konradowie - zmiana
19. Księżostany
20. Las Bukowina
21. Las Hulecki
22. Las Królewski
23. Leszniańska Dolina Bobru
24. Łąki nad Odrą
25. Łąki nad Rudawą
26. Łąki w Siewierzu
27. Modlniczka Łąki
28. Nietoperek - zmiana
29. Ostoja Gołuchowska
30. Ostoja Popradzka - zmiana
31. Parlety
32. Pasmo Krowiarki - zmiana [brak propozycji na czas]
33. Pieniny - zmiana
34. Poczwarówki w Nadleśnictwie Chełm [brak propozycji granic]
35. Roztocze Szczebrzeszyńskie
36. Sieraków - zmiana
37. Stawy Maciejowa
38. Szemudzkie Jeziora Lobeliowe
39. Targowiska
40. Tatarska Góra
41. Torfowisko Pod Zieleńcem - zmiana [brak uzasadnienia na czas]
42. Ujście Ilanki - zmiana [brak uzasadnienia na czas]
43. Uroczyska Beskidu Wyspowego
44. Uroczyska Grzędy Sokalskiej
45. Wały - zmiana
46. Winna Góra w Miejscu Piastowym
47. Wolin i Uznam - zmiana [wycięcie]
48. Wrzosowisko Przemkowskie - zmiana [wycięcie]
49. Wydmy Kotliny Toruńskiej
50. Ździary