There is no translation available.

Na portugalskiej wyspie Madera dziś rozpoczęły się spotkania grup roboczych i komitetu naukowego Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC). 22 czerwca rozpocznie się oficjalne Spotkanie Stron, które rozstrzygać będzie o dalszych losach IWC i ochronie wielorybów. Polska jest od kwietnia tego roku członkiem tej Komisji. Ponieważ na forum IWC liczby państw opowiadających się za ochroną waleni i państw chcących przywrócenia (w rzeczywistości – zalegalizowania i rozszerzenia) wielorybnictwa są bardzo wyrównane, przystąpienie Polski do Komisji jako jednego z ostatnich państw Unii Europejskiej zostało powitane z radością przez pro-przyrodniczą część społeczności międzynarodowej. Liczono, że Polska, jak inne państwa UE, opowie się po stronie ochrony wielorybów i delfinów. Niestety – dziś wszyscy ze zdziwieniem zauważyli, że miejsce Polski na sali obrad pozostało puste ...

Jeśli decyzja o nieobecności zostanie utrzymana, będzie to stanowiło poważną kompromitację na forum międzynarodowym, nie mówiąc o tym, że może przyczynić się do przegłosowania wielu decyzji niekorzystnych dla ochrony waleni. Kolejna kompromitacja nastąpi nieuchronnie w 2011 r. – na kolejnym posiedzeniu Polska, w ramach prezydencji w Unii Europejskiej, będzie koordynować stanowisko całej Unii, a Minister dowie się wówczas, że … nikt w jego urzędzie nie wie, o co tu chodzi i jak to się robi.

więcej w Gazecie Wyborczej: http://wyborcza.pl/

i w wiadomościach Salamandry: http://www.salamandra.org.pl/