There is no translation available.

Ogłoszono listę projektów zakwalifikowanych do finansowania przez europejski fundusz LIFE+ w ramach edycji 2008 (wnioski składane jesienią 2008).

Na tej liście są cztery projekty dotyczące polskiej przyrody:
  1. Klub Przyrodników – „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka”
  2. TOP Ptaki Polskie (w partnerstwie z KOO i Biebrzańskim Parkiem Narodowym) – „Ochrona populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: przygotowanie Krajowego Planu Ochrony i podstawowe działania ochronne”
  3. RDLP w Białymstoku - „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” [w Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej]
  4. Szwedzki projekt, w którym partnerem jest Stacja Morska UG w Helu – „Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich” [sieć stałych czujników do monitorowania morświnów w Bałtyku].

Ponadto finansowanie w komponencie „Środowisko” dostały 2 polskie projekty i 2 projekty z polskim udziałem, a w komponencie „Informacja i Komunikacja” – 1 polski projekt (kampania przeciwpożarowa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych).

Dotychczas (aplikować można od 2003 r.) polska przyroda skorzystała z sześciu projektów LIFE: „Ochrona bałtyckich torfowisk wysokich na Pomorzu” (KP), „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” (OTOP), „Kraina Żubra - ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej” (ZBS), „Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych” (Cmok! pod szyldem węgierskiego REC), „Ochrona żółwia błotnego i płazów nizin północnej Europy” (projekt niemiecko-polsko-litewski z udziałem Klubu Przyrodników, Białowieskiego PN i PTOP).

Na temat wyników edycji 2008 w Ministerstwie Środowiska zorganizowano w ubiegły czwartek propagandową konferencję prasową. Wbrew lukrowanemu wystąpieniu ministra Gawłowskiego, polski wynik w tej edycji należy jednak ocenić jako „sukces w dolnej strefie stanów średnich”: oczywiście na tle klęski ubiegłego roku (zero projektów przyrodniczych i jeden środowiskowy) jest imponujący, ale w edycji 2008 r. Polska wciąż nie wykorzystała całej planowanej alokacji – co znaczy, że część pieniędzy które miały być przeznaczone na polską przyrodę, trafi jednak do innych państw UE. A alokacja polska i tak była zaniżona w związku z opóźnieniem wyznaczania polskiej sieci Natura 2000. Istotny jednak jest wyraźny postęp uczyniony w tej edycji: o ile do 2007 r. Ministerstwo i NFOŚiGW raczej rzucały beneficjentom kłody pod nogi, to utworzona w 2008 r. komórka LIFE+ w NFOŚiGW rzeczywiście stara się pomagać aplikantom. Od 2008 r. NFOŚiGW uzupełnia do poziomu 95% wkład własny do projektów LIFE, a Komisja Europejska zliberalizowała podejście do tematu „gwarancji bankowych”, co dotychczas stanowiło poważną barierę.

Materiały informacyjne i propaganda na:

http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/
aktualnosci_artykuly_odslona.php?id=1248957293


Sama propaganda na:

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/
9256_ponad_8_mln_euro_ze_srodkow_life_dla_polskich_projektow.html


W tym roku wnioski do kolejnego konkursu LIFE+ składa się do 15 września (do komórki LIFE w Narodowym Funduszu). Do 17 sierpnia można aplikować do NFOŚiGW o promesę uzupełnienia wkładu własnego do poziomu 95% (aplikacja do NFOŚiGW jest stosunkowo niekłopotliwa – ma strukturę podobną do głównej aplikacji LIFE)LIFE+ to instrument finansowy na ochronę przyrody i środowiska zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Komponent „Nature & Biodiversity” jest przeznaczony wyłącznie na ochronę przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. LIFE finansuje do 50% (wyjątkowo do 75%) kosztów projektów, ale od 2008 r. NFOŚiGW deklaruje uzupełnianie finansowania do poziomu 95%. Konkurs na finansowanie projektów prowadzi Komisja Europejska, przy czym wszystkie projekty z Europy konkurują ze sobą (są założone tzw. alokacje krajowe, ale ostatecznie nie mają one sztywnego charakteru). Beneficjenci podkreślają, że projekty LIFE są tudne i ambitne merytorycznie, ale „brukselska biurokracja” jest… znacznie mniej uciążliwa od biurokracji w każdej z polskich instytucji finansujących (EkoFundusz, NFOŚiGW, CKPS).