There is no translation available.

W Polsce rośnie lobby przeciwko nielegalnemu i niekontrolowanemu off-road'owi.

W związku z coraz częstszymi przypadkami pojawiania się pojazdów mechanicznych typu quad, motocross itp. w miejscach, gdzie jest to nielegalne, w sierpniu 2009 r. wystartował serwis StopQuadom.pl mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem nielegalnego off-roadu w Polsce. Jego twórcy chcą, by świadomość społeczna w kwestii nielegalnego off-roadu była większa, zachęcają do zgłaszania wszelkich incydentów odpowiednim służbom, tj. Policji, Straży Leśnej, Straży Granicznej. Należy takie zgłoszenia traktować raczej jako obywatelski obowiązek, nie donosicielstwo.

Pomimo, że stosowne przepisy prawne pozwalające sankcjonować nielegalny off-road istnieją od dawna, faktycznie niewiele robi się, żeby ukrócić to zjawisko, którego szkodliwości wiele osób po prostu nie rozumie, bądź zrozumieć nie chce, przedkładając własną przyjemność nad ochronę środowiska, bezpieczeństwo innych, a często także własne.

Podstawową funkcjonalnością jaką zapewnia StopQuadom.pl jest możliwość zgłaszania incydentów związanych z wyżej wymienionymi pojazdami wraz z ich lokalizacją na mapie. Pozwoli to stworzyć mapę Polski przedstawiającą nasilenie zjawiska w poszczególnych rejonach kraju. Internauci mogą wyrażać także swoje poparcie dla idei serwisu.

Oprócz piętnowania negatywnych zachowań, twórcy serwisu chcą pokazać miejsca gdzie można jeździć legalnie, przybliżyć sytuację prawną oraz pokazać na czym polega szkodliwość zjawiska. Z chęcią zamieszczą także krótkie informacje wraz z linkami do stron propagujących właściwy sposób korzystania z pojazdów, o których traktuje StopQuadom.pl - chcąc pokazać, że wszystko jest dla ludzi.

Nazwa i szata graficzna serwisu StopQuadom.pl zostały celowo dobrane prowokacyjnie, by wzbudzić jak najszersze dyskusje, również w środowiskach związanych z off-roadem, quadami i motocrossem licząc na to, że spowoduje u kogoś refleksję nad swoim zachowaniem. Ze strony tych środowisk powstaniu strony StopQuadom.pl towarzyszyła ożywiona dyskusja na kilku forach internetowych, oraz spora ilość feedbacku.

Materiały promocyjne - http://www.stopquadom.pl/prasa/#materialy-promocyjne Dla osób chcących umieścić na swoich stronach internetowych banner reklamujący StopQuadom.pl, przygotowano i udostępniono materiały reklamowe. Jest również możliwość przygotowania bannerów specjalnie dla danego użytkownika wg życzenia.