There is no translation available.

Laureatem majowej edycji minikonkursu na mikroprojekty został projekt "Czynna ochrona Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Modraszki koło Opoczki” przed roślinami inwazyjnymi".

Obszar Natura 2000 „Modraszki koło Opoczki” leży na południe od Świdnicy i obejmuje obszar około 30 ha. Przedmiotem ochrony są tu populacje modraszków (Maculinea teleius, Lycaena dispar i Maculinea nausithous) oraz wilgotne łąki stanowiące ich siedliska. Jednym z zagrożeń dla obszaru i chronionych w nim gatunków jest rozprzestrzeniający się dynamicznie wzdłuż potoku i wkraczający na łąki rdestowiec ostrokończysty Fallopia japanensis. W ramach projektu ograniczona zostanie ekspansja jego populacji, która na razie zajmuje obszar około 200m kw. Wnioskowana i przyznana kwota dofinansowania projektu - 610 zł.

Wnioskodawcom gratulujemy, na bieżąco śledzić będziemy postępy.

Wszystkich zachęcamy do nadsyłania projektów na konkurs czerwcowy, jego rozstrzygnięcie nastąpi 1 lipca.