There is no translation available.

W czerwcu laureatem "Minikonkursu na mikroprojekt" został projekt "POMNIKI PRZYRODY MIASTA KATOWICE"

W granicach miasta Katowice istnieją 32 pomniki przyrody oraz kilkadziesiąt obiektów nie objętych ochroną, lecz na nią zasługujących. Niedostateczny poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, pracowników zieleni miejskiej oraz urzędników niesie ze sobą zagrożenie stratami wśród zabytkowych drzew i innych obiektów zasługujących na miano pomnika przyrody. Dlatego bardzo ważne jest oznakowanie wszystkich obiektów i stała opieka nad nimi. Projekt ma na celu rewizję już istniejących obiektów, oznakowanie nieoznakowanych, zaktualizowanie inwentaryzacji nowych oraz doprowadzenie do prawnej ochrony najcenniejszych. Będzie prowadzony przy udziale młodzieży. Wnioskowana i przyznana kwota wsparcia - 578 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie lipcowym, jego rozstrzygnięcie nastąpi 1 sierpnia. Regulamin dostępny na stronie kp.org.pl.