There is no translation available.

Kilka miesięcy temu informowalismy o odkryciu w województwie
zachodniopomorskiem stanowiska koślaczka stożkowatego Anacamptis piramidalis
- gatunku wcześniej uważanego za wymarły w Polsce. Ponieważ uważano, że
gatunek obecnie nie występuje w Polsce, nie było go na aktualnie
obowiązującej liście gatunków chronionych.

Na nasz wniosek, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarządzeniem 20/2010
z 14 czerwca 2010 r., wprowadził na obszarze województwa
zachodniopomorskiego, na podstawie art. 53 ustawy o ochronie przyrody,
ochronę gatunkową koślaczka stożkowatego na czas określony do 31 grudnia
2013 (ochrona regionalna może być wprowadzona tylko na czas określony;
liczymy że do tego czasu gatunek znajdzie się na ogólnokrajowej liście
gatunków chronionych).