There is no translation available.

Niekompetentne przygotowanie przez podlaski Urząd Marszałkowski raportu oddziaływania na środowisko w sprawie budowy lotniska regionalnego dla Podlasia, a następnie pochopne wydanie - na podstawie tego raportu - przez RDOŚ w Białymstoku decyzji środowiskowej, stały się przyczyną uchylenia przez GDOŚ przedmiotowej decyzji i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

GDOŚ ocenił, że "Brak przeprowadzenia, wymaganej przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, odpowiedniej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 sprawia, że decyzja RDOŚ w Białymstoku rażąco narusza m. in. przepis art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, implementujący do polskiego prawodawstwa art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej".

Więcej o sprawie na: http://www.gdos.gov.pl/News/view/2316/Decyzja_w_sprawie_budowy_lotniska_regionalnego_dla_Wojewodztwa_Podlaskiego

Podlaski Urząd Marszałkowski chciał budowy lotniska w okolicach Tykocina, między dolinami Biebrzy i Narwi. Odwołanie od decyzji wniosły organizacje ekologiczne, w tym Klub Przyrodników. Jest to lokalizacja bardzo konfliktowa przyrodniczo.

Błędy Urzędu Marszałkowskiego i RDOŚ mogą w ogóle zaprzepaścić szansę na finansowanie budowy podlaskiego lotniska ze środków UE, ponieważ ich naprawienie wymagałoby dodatkowej terenowej inwentaryzacji ornitologicznej - jest więc czasochłonne, a środki UE muszą być wykorzystane do końca 2015 r.