There is no translation available.

Kolejny mikroprojekt - Ograniczenie śmiertelności płazów przy przekraczaniu drogi krajowej nr 92 (ul. Lutycka) w dolinie Bogdanki w Poznaniu

Projekt realizowany będzie przez Poznańskie Koło Klubu Przyrodników w dolinie rzeki Bogdanki na przecięciu z drogą krajową nr. 92 - ul. Lutycką w Poznaniu, w pasie pobocza drogi o długości 165 m, stanowiącem szlak migracji dużych ilości płazów. W okresie od 1. marca do 31. maja 2011 roku prowadzone będą działania ktorych celem jest zminimalizowanie rozjeżdżania płazów migrujących wzdłuż doliny Bogdanki przez samochody oraz ochrona korytarza migracyjnego płazów poprzez stworzenie możliwości dojścia płazów do zbiorników wodnych leżących na północ od drogi, z obszarów położonych po jej południowej stronie celem przystąpienia do rozrodu na wiosnę i ich powrotu do miejsc zimowania jesienią. W ramach mikroprojektu zakupione zostaną materiały do budowy płotka zatrzymującego płazy i pozwalającego na ich zebranie oraz przeniesienie przez jezdnię. Wnioskowana i przyznana kwota - 672 zł.