There is no translation available.

Laureatem wrześniowego minikonkursu na mikroprojekty został projekt
zaproponowany przez Towarzystwo Ochrony Krajobrazu z Łodzi oraz Sekcję
Botaniczną Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego pt.
"Czynna ochrona płatu dąbrowy świetlistej w obszarze Natura 2000 "Lasy
Spalskie"

Członkowie Towarzystwa Ochrony Krajobrazu w Łodzi oraz studenci Sekcji
Botanicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego w
uzgodnieniu z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Łodzi oraz Nadleśnictwem
Spała planują przeprowadzić zabieg ochrony fragmentu świetlistej dąbrowy w
obszarze Natura 2000 "Lasy Spalskie". Płat tego siedliska wykazano z rejonu
miejscowości Konewka w wydzieleniu 245f  Nadleśnictwa Spała. Obecnie
zagrożeniem dla ciepłolubnej dąbrowy jest tu silny rozwój grabu, leszczyny i
lipy, który zwiększa zacienienie lasu oraz wpływa na ustępowanie gatunków
ciepłolubnych charakterystycznych dla tego siedliska. Cennymi gatunkami
roślin występującymi w omawianym płacie są m.in.: miodownik melisowaty,
pięciornik biały, lilia złotogłów, pierwiosnka wiosenna, goździk pyszny,
orlik pospolity, groszek skrzydlasty, jaskier wielokwiatowy i in.
Zabieg będzie polegał na wycince krzewów i podrostów drzew na wyznaczonym
płacie świetlistej dąbrowy o powierzchni około 2 ha. Będzie on jednocześnie
częścią eksperymentu badawczego polegającego na monitorowaniu reakcji runa
(szczególnie gatunków ciepłolubnych) po usunięciu zwartego podszytu. W tym
celu zostanie założona stała powierzchnia badawcza. Wycinka prowadzona
będzie na przełomie października i listopada 2011. Zamierzonym efektem jest
prześwietlenie zarastającej dąbrowy, co umożliwi lepszy rozwój ciepłolubnych
gatunków roślin. Kwota dofinansowania - do 1000 zł.