There is no translation available.

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Grecji, dotyczącą ochrony jeziora Koroneia (teren Parku Narodowego jezior Koroneja-Wolwi i Makedonikon Tempon) uznanego za obszar Natura 2000.

Grecja wprawdzie "na papierze" zrobila wiele dla ochrony tego jeziora - opracowano i ustanowiono plany działania, zapobiegania zmianom stousnków wodnych, zanieczyszczeniu wody itp. - ale planu ochrony obszaru dotychczas formalnie nie zatwierdzono, zakłady zanieczyszczające wodę nadal działają, a przede wszystkim - ustalenia sporządzonych planów nie są skutecznie i na czas wprowadzane w życie.

Komisja zarzuca Grecji w związku z tym naruszenie art. 6(2) dyrektywy siedliskowej - zobowiązującego do "uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również uniknięcie niepokojenia gatunków, dla których obszary te zostały wyznaczone i negatywnego wpływu na ochronę dzikiego ptactwa"

Sprawa ma numer C-516/11.