There is no translation available.

W ostatni weekend stycznia 2012r. OTOP zorganizował 8.Zimowe Ptakoliczenie. W akcji wzięło udział prawie 2,5 tys. obserwatorów-przyrodników. Zaobserwowanych zostało 113 tys. osobników z 94 gatunków ptaków. Podsumowanie obserwacji wykazało, że już trzeci rok z rzędu najliczniej notowana jest kaczka krzyżówka (30.524 obserwacji), na drugim miejscu plasuje się gawron (8.556 obserwacji), na trzecim bogatka (8.410 obserwacji), a na czwartym miejscu znalazł się wróbel (8.312), którego spadek liczebności zauważany jest od 2009r. Na dalszych miejscach znalazły się kwiczoły, kawki, gołębie miejskie, śmieszki, mazurki i dzwońce, łabędzie nieme, trznadle, czyże, sierpówki, wrony siwe, kosy, szpaki, gile, sójki i jemiołuszki. W wyniku Ptakoliczenia ujawniły się też ornitologiczne ciekawostki. W Warszawie, we Wrocławiu i w Świdnicy obserwowano m.in. zimujące świstuny, w Warszawie i Świdnicy spotkano płaskonosa oraz nie będącą rodzimym gatunkiem karolinkę (w Warszawie). Łagodny klimat ostatnich lat sprzyja też zimowaniu takich gatunków jak grzywacz czy rudzik. Gatunki te widziano głównie w cieplejszych rejonach czyli w Polsce zachodniej. Podczas akcji widywano też dzięcioły. Najczęściej spotykanym był dzięcioł duży, widziano także dzięcioła białoszyjego (na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podkarpaciu), dzięcioła zielonosiwego (na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie). Opolska Grupa OTOP zaobserwowała zimującego kopciuszka. W dwóch lokalizacjach w Wielkopolsce obserwatorzy zaobserwowali uszatki.

Więcej na stronie : www.otop.org.pl