There is no translation available.

Nakładem Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot ukazała się publikacja "Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych", autorstwa Marioli Mroczki, Kariny Nowickiej-Kudłacz, Krzysztofa Okrasińskiego i Radosława Ślusarczyka.

Książka jest podręcznikiem podstaw prawa mającego zastosowanie w ochronie przyrody, wykładającym zagadnienia prawne w sposób zrozumiały także dla początkujących. Przedstawia podstawy prawa, zagadnienia dostępu do informacji, zagadnienia ocen oddziaływania na środowsko, szkody w środowisku, planowania przestrzennego. Prezentuje także kilka studiów przypadków z doświadczeń Pracowni.

Jest to bardzo dobra publikacja dla przyrodnika chcącego się zaangażować w "prawną" ochronę przyrody, nawet początkującego w tej dziedzinie.

Publikacja jest do ściągnięcia jako pdf na stronie:
pracownia.org.pl/paragrafy-dla-przyrody-poradnik-straznikow