There is no translation available.

Raport o finansowaniu Natury 2000 - stanowisko europejskich przyrodniczych NGO w sprawie zapewnienia finansowania obszarów sieci w przyszłości - został opublikowany (po angielsku) na:
www.wwf.eu/?203931/Our-Natural-Capital-A-good-investment-in-times-of-crisis

Właściwe finansowanie funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Europie wymaga ok. 5,8 mld Euro rocznie (wielkość najprawdopodobniej nieco zawyżona, wliczająca także np. koszty udostępniania tych obszarów ludziom i sporządzania 'planów użytkowych' tylko uwzględniających Naturę 2000). To ok. 2-3% budżetu UE i ok. 3 eurocenty (= 13 groszy) na europejczyka dziennie.

Zyski, jakie przynoszą obszary Natura 2000 (w tym dostarczane przez nie tzw. usługi środowiskowe) szacowane są (metodą 'kosztów jakie trzebaby ponieść, gdyby tych obszarów i ich przyrody nie było') na ok. 200-300 mld Euro rocznie.

Unia Europejska zadecydowała, że finansowanie Natury 2000 powinno mieć charakter zintegrowany i być realizowane w ramach różnych instrumentów finansowych. Dla przyszłości sieci - i europejskiej ochrony przyrody - ważne jest zapewnienie, by tak się rzeczywiście stało. Do tego potrzebna jest praca nad szczegółami zasad funkcjonowania różnych funduszy unijnych (włączenie adekwatnych aspektów Natury 2000 do celów finansowania każdego z funduszy), a "zwornikiem" tych prac ma być tzw. PAF (Prioritised Acion Framework) dokument opracvowywany w każdym z państw członkowskich UE, podsumowujący potrzeby i możliwości finansowania Natury 2000 i wskazujący priorytety. Prace nad PAF trwają także i w Polsce, mają być zakonczone w 2012 r.