There is no translation available.

Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazały się nowe publikacje:
- "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik przyrodnika" (nowa publikacja),
- "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik urzędnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione),
- "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik leśnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione).

Wspólną częścią wszystkich trzech publikacji jest zbiór przepisów prawa europejskiego i polskiego dotyczący kluczowych aspektów ochrony przyrody, wzbogacony o interpretacje wynikające z orzecznictwa. Każda z książeczek zawiera ponadto specyficzne rozdziały, adresowane do odpowiedniego odbiorcy.

Elektroniczne wersje publikacji są (jako pliki PDF) dostępne na stronie www.kp.org.pl w zakładce Ochrona przyrody/Porady i dokumenty oraz Klub/Projekty/Monitorowanie sporządzania planów zadań ochronnych. Liki bezposrednie:
www.kp.org.pl/pdf/niezbedniki_2012/niezbednik_przyrodnika_2012.pdf
www.kp.org.pl/pdf/niezbedniki_2012/niezbednik_urzednika_2012.pdf
www.kp.org.pl/pdf/niezbedniki_2012/niezbednik_lesnika_2012.pdf

Osobom szczególnie zainteresowanym możemy na ich umotywowaną prośbę (proszę w mailu uzasadnić, dlaczego te publikacje w Waszych rękach przysłużą się przyrodzie), przysłaną mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., wysłać egzemplarze drukowane (do wyczerpania nakładu). Publikacje są bezpłatne, zamawiający pokrywa tylko koszty wysyłki (ok. 12-15 zł).

SPISY TREŚCI

NIEZBĘDNIK PRZYRODNIKA

Wstęp
1. Ogólne zasady interakcji prawa polskiego i europejskiego
1.1. Dlaczego trzeba znać prawo unijne? Prawo unijne a prawo krajowe
1.2. Ogólne zasady prawa europejskiego dotyczące ochrony środowiska i przyrody
2. Wybrane zagadnienia prawne
2.1. Wyznaczanie obszarów Natura 2000
2.2. Ocena oddziaływania planów na obszar Natura 2000. Ocena oddziaływania planów na środowisko.
2.3. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
2.4. Inwestycje "koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego", naruszające ochronę obszaru Natura 2000.
2.5. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących środowiska
2.6. Bieżąca ochrona obszaru Natura 2000
2.7. Utrzymywanie wód i gospodarka wodna
2.8. Ochrona gatunkowa
2.9. Szkoda w środowisku
3. Jak się troszczyć o obszar Natura 2000 w procesie planowania jego ochrony?
4. Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa UE

NIEZBĘDNIK URZĘDNIKA

Wstęp
1. Ogólne zasady interakcji prawa polskiego i europejskiego
1.1. Dlaczego trzeba znać prawo unijne? Prawo unijne a prawo krajowe
1.2. Ogólne zasady prawa europejskiego dotyczące ochrony środowiska i przyrody
2. Wybrane zagadnienia prawne
2.1. Wyznaczanie obszarów Natura 2000
2.2. Ocena oddziaływania planów na obszar Natura 2000. Ocena oddziaływania planów na środowisko.
2.3. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
2.4. Inwestycje "koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego", naruszające ochronę obszaru Natura 2000.
2.5. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących środowiska
2.6. Bieżąca ochrona obszaru Natura 2000
2.7. Utrzymywanie wód i gospodarka wodna
2.8. Ochrona gatunkowa
2.9. Szkoda w środowisku
3. Jak dobrze oceniać oddziaływanie na przyrodę?

NIEZBĘDNIK LEŚNIKA

Wstęp
1. Ogólne zasady interakcji prawa polskiego i europejskiego
1.1. Dlaczego trzeba znać prawo unijne? Prawo unijne a prawo krajowe
1.2. Ogólne zasady prawa europejskiego dotyczące ochrony środowiska i przyrody
2. Wybrane zagadnienia prawne
2.1. Wyznaczanie obszarów Natura 2000
2.2. Ocena oddziaływania planów na obszar Natura 2000. Ocena oddziaływania planów na środowisko.
2.3. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących środowiska
2.4. Bieżąca ochrona obszaru Natura 2000
2.5. Ochrona gatunkowa
2.6. Szkoda w środowisku
3. Stan ochrony siedliska / gatunku przyrodniczego - podstawowe pojęcie dla planowania i wykonywania ochrony obszarów Natura 2000
3.1. Pojęcie stanu ochrony
3.2. Zastosowanie pojęcia stanu ochrony gatunku / siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000
3.3. Stan ochrony gatunku a wymogi ochrony gatunkowej
3.4. Wskaźniki "struktury i funkcji" dla wybranych siedlisk przyrodniczych oraz wskaźniki "populacji i siedliska" dla wybranych gatunków
4. Poszukiwanie sposobów wdrożenia do gospodarki leśnej europejskich obowiązków ochrony przyrody - doświadczenia leśników, postulaty przyrodników
4.1. Ogólne obowiązki
4.2. Możliwe negatywne oddziaływania gospodarki leśnej
4.3. Podejście do ochrony przyrody w nowych Zasadach
4.4. Ważne zagadnienia