There is no translation available.

W kwietniu b.r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał do Komisji Europejskiej zgłoszenie dwóch nowych siedliskowych obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim:
- Jeziora Wełtyńskie PLH 320069
- Jezioro Dobropolskie PLH 320070

a także powiększenia czterech obszarów już istniejących (Gogolice - Kosa PLH 320038, Dolna Odra PLH 320037, Dziczy Las PLH 320060, Wzgórza Bukowe PLH 320020).

Tym samym, obszarów siedliskowych Natura 2000 jest w Polsce obecnie 963 (825 siedliskowych i 145 ptasich).

Kolejne zgłoszenie nowych obszarów siedliskowych uzupełniających sieć Natura 2000 jest planowane do 30 września tego roku.