There is no translation available.

- 24 maja wszedł w życie plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007, ustanowiony zarządzeniem RDOŚ w Opolu

- W początku maja wszedł w życie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002, ustanowiony zarządzeniem RDOŚ w Opolu

- Jeszcze w 2011 r. RDOŚ w Białymstoku ustanowił plan zadań ochronych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015 (choć musiał go uchylić i ustanowić ponownie, bo zapomniał go uzgodnić z wojewodą)

Więc kto twierdzi, że GDOŚiowi nie uda się do końca 2013 r. mieć ustanowionych 407 planów zadań ochronnych, ten defetysta i pesymista!