There is no translation available.

W Hämeenlinna w Finlandii w dniach 28-30 maja 2012 r. trwa "Borealne Seminarium Biogeograficzne Zarządzania Siedliskami Przyrodniczymi". Seminarium organizowane jest przez państwa regionu borealnego (Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa) z inicjatywy Komisji Europejskiej. Dyskusja ma zidentyfikować kluczowe problemy ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych - reprezentujących: łąki, lasy, mokradła, wody - i zaproponować kierunki poszukiwania ich rozwiązań.

"Seminaria Biogeograficzne Zarządzania Siedliskami Przyrodniczymi" to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca pomóc w skutecznej ochronie sieci Natura 2000. Seminarium borealne jest z założenia pilotażowe. Podobne będą zorganizowane dla wszystkich regionów biogeograficznych. Polska będzie uczestniczyć w seminariach dla regionów: alpejskiego (obejmuje Karpaty - przygotowania do dyskusji już się rozpoczęły) i kontynentalnego (obejmuje resztę Polski - seminarium przewidywane w 2014 r.). Najwyższy czas zacząć się zastanawiać, co w tej dyskusji będziemy mieć do powiedzenia.