There is no translation available.

Komisja Europejska wydała kolejny tomik znanej serii "LIFE Focus", prezentujący tym razem doświadczenia funduszu LIFE w ochronie bezkręgowców. Publikacja jest dostępna w języku angielskim, także jako pdf do ściągnięcia.

Omówiono projekty LIFE poświęcone ochronie ważek, motyli, chrząszczy ksylobiontycznych, ślimaków, innych bezkręgowców (w tym małże, raki, pszczoły, koralowce). Wśród przedsstawionych projektów znalazł się m. in. polski projekt REC i CMoK w Puszczy Kampinoskiej i na Bagnie Całowanie.

Z ksiązeczki dowiemy się np. że hiszpańscy przyrodnicy monitorują osobniki nadobnicy alpejskiej rozpozanjąc je po indywidualnych szczegółach rysunku na pokrywach; że Niemcy i Austriacy tworzą sztuczne "mielerze" jako sieldisko jelonka rogacza w warunkach deficytu naturalnego martwego drewna; że w europejskich morzach sa rafy koralowe i że także i je chroni się w ramach projektów LIFE; że nawet maleńkie poczwarówki mają swoich miłośników i ochroniarzy...

Dokument:
ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/invertebrates.pdf

Komplet publikacji LIFE Focus:
ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/