There is no translation available.

Od początku roku Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizuje projekt pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk (Best for Biodiversity)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb i metod ochrony przyrody w lasach, a także informowanie społeczeństwa o realizowanych działaniach z tego zakresu. Planowane jest wyprodukowanie i emisja filmów, publikacja podręczników najlepszych praktyk oraz artykułów prasowych dotyczących ochrony: żubra, ssaków drapieżnych (wilka, rysia, niedźwiedzia), nietoperzy, sów, ptaków szponiastych, kuraków leśnych (głuszca i cietrzewia), rzadkich gadów (żółwia błotnego, węża Eskulapa, gniewosza plamistego), owadów (ksylobiontów, błonkówek), zająca i kuropatwy, kseroterm oraz mokradeł.

Ważnym elementem projektu jest opracowanie strategii ochrony w lasach wyżej wymienionych grup gatunków siedlisk Strategie te będą miały charakter „map drogowych”. Do ich przygotowania zaangażowani zostali eksperci, od lat zajmujący się badaniami i ochrona przyrody.

Na stronie internetowej projektu (www.bestpractice-life.pl) uruchomione zostało forum, które w założeniu ma być płaszczyzną wymiany informacji i poglądów przyrodników. Przedstawione tam opinie będą pomocne przy definiowaniu celów ochrony oraz głównych zadań, ujętych w „mapach drogowych”. Dlatego warto umieszczać tam swoje wpisy.

W roku 2013 w ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dotyczące ochrony wymienionych grup gatunków i siedlisk. Szkolenia będą miały na celu przybliżenie zagrożeń przyrody i metod ochrony, a także zaprezentowanie najlepszych praktyk. Informacje na temat możliwości wzięcia udział w szkoleniu pojawią się na stronie projektu pod koniec roku.

Zapraszam do odwiedzenia strony projektu oraz udziału w dyskusji na forum.