There is no translation available.

FUNDACJA NA RZECZ EKOROZWOJU
(fer.org.pl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław)
rozdaje zainteresowanym ciekawe książki:

"Aleje - skarbnice przyrody. Praktyczny podrecznik ochrony alej i ich mieszkańców". Świeżo wydany poradnik pod red. Piotra Tyszko-Chmielowiec, 160 str., bogato ilustrowany.

"Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków". Stara, ale wciąż przydatna książka przedstawiająca głównie brytyjskie przyklady korzystnego dla przyrody kształtowania cieków; tłumaczenie doświadczeń brytyjskich z River Restoration Centre ale inspirujące także w warunkach polskich. Książka dostępna także w internecie, zarówno w wersji angielskiej jak i polskiej, na:
straznicy.natura2000.pl/index_publikacje.php

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU
Już jakiś czas temu umieścił na swojej stronie internetowej
natura2000.org.pl/e-szkolenia
dwa "e-szkolenia": "Plany ocrony obszarów Natura 2000" oraz "Natura 2000 na wodzie"
Natomiast pod adresem:
natura2000.org.pl/nowa-publikacja-swiadomosc-ekologiczna-turystow
znajduje się w pdf interesująca książeczka Jolanty Kamienieckiej "Świadomość ekologiczna turystów"

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Uzupełniła swój zbiór podręczników publikowanych na stronie:
www.gdos.gov.pl/Articles/view/2008/Wytyczne_i_poradniki
o nową publikację "Podręcznik inwestora przedsięwzięc infrastrukturalnych". Podręcznik NIE skupia się na zagadnieniach środowiskowych, ale daje szerszą perspektywę projektowania i realziowania przedsięwzięć, od prawidłowego definiownaia potrzeby publicznej począwszy...

KLUB PRZYRODNIKÓW
informuje, że drukowane wersje "Niezbędników przyrodnika / leśnika / urzędnika" w zasadzie już się skończyły, ale wersje elektroniczne wciąż są i będą dostępne na:
www.kp.org.pl/content/view/514/587/lang,polish