There is no translation available.

Z pewnym opóźnieniem, ale w końcu został opublikowany, także w polskiej wersji językowej, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 marca 2012, w sprawie C-340/10 dotyczącej jeziora Paralimni i cypryjskiego zaskrońca Natrix natrix cypriaca, gatunku z zał. II i IV dyrektywy siedliskowej.

Trybunał orzekł, że:
- nie włączając Jeziora Parliamini (obszaru z cypryjskiej Shadow List) do sieci Natura 2000 w wymaganym terminie, Cypr uchybił wymogom dyrektywy,
- obszary siedliskowe z Shadow List muszą być skutecznie chronione przed zmianami ich charakteru ekologicznego, jeżeli tylko dane państwo członkowskie nie zaprzeczyło, że spełniają one kryteria uzasadniające ich wlączenie do sieci Natura 2000,
- mające miejsce odwadnianie terenów, organizacja wyścigów motokrosowych oraz zabudowa, są naruszeniami obowiązków ochrony gatunkowej wynkających z art. 12 dyrektywy siedliskwoej i zezwalając na nie, Cypr dopuścił się narusznia dyrektywy.

Pełen tekst wyroku na curia.europa.eu (sprawa C-340/10)