There is no translation available.

Drugi w Europie (po Karpatach Wschodnich na styku Polski, Ukrainy i Słowacji), a trzeci na świecie: trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie, został oficjalnie proklamowany i uroczyście otrzymał od dyrektor generalnej UNESCO, Iriny Bokovej oficjalny certyfikat.

Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie" na terytorium Polski został utworzony 30 kwietnia 2002 r. na obszarze 139917 ha. W tym samym dniu na terytorium Ukrainy utworzony został "Szacki Rezerwat Biosfery", stykający się z naszym wzdłuż granicznej rzeki Bug. W 2004 r. do tych 2 "siostrzanych" Rezerwatów Biosfery dołączył trzeci - "Pribużskoje Polesie", utworzony na terytorium Białorusi, przy granicach Polski i Ukrainy. Jak informowaliśmy już w Wiadomościach KP, w lipcu 2012 r. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu UNESCO "Człowiek i Biosfera" zatwierdziła 20 nowych "rezerwatów biosfery" na świecie. Na liście tej znalazło się także połączenie zespołu tych trzech położonych na Polesiu krajowych rezerwatów biosfery w jeden transgraniczny Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie".

Według deklaracji polityków "w wyniku nowej formy współpracy wzrośnie międzynarodowe znaczenie tego obszaru, ułatwione będzie prowadzenie wspólnych projektów ekologicznych i pozyskiwanie pieniędzy na projekty. Wszystkie państwa, na których znajduje się rezerwat, zobowiązane są do zachowania odpowiedniego poziomu jego ochrony prawnej".